Online predavanje s temom “VAŽNOST FINANCIJSKE PISMENOSTI GRAĐANA I BUDUĆNOST NOVCA”

Alumni asocijacija Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ” ove godine obilježava Svjetski i Europski tjedan novca organiziranjem online predavanja s temom
“VAŽNOST FINANCIJSKE PISMENOSTI GRAĐANA I BUDUĆNOST NOVCA”.
Predavanja će se  održati u četvrtak, 25.03.2021., s početkom u 13 sati.
Dr.sc. Almedin Zec (kreditni analitičar, BBI banka, Alumni Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ”)
“Osobne financije: razumijevanje financijskih proizvoda, upoznavanje sa financijskim rizicima, kome se obratiti za pomoć radi poboljšanja svog financijskog položaja i dobrog upravljanja novcem”
13:00 – 13:30 h
Doc.dr.sc. Adnan Pirić (docent na Pravnom fakultetu Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ”,  Predsjednik Centra za kriminalistička, kriminološka i pravna istraživanja – CKKPI u Travniku)
“Sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, sigurnost internetskih i mobilnih plaćanja”
13:30 – 14:00 h
 Dr.sc. Dragan Mlakić (Rukovoditelj službe za SCADA sustav i komunikacije, DP centar, EP HZHB d.d. Mostar)
“Ulagati u kriptovalute ili ne?”
14:00 – 14:30 h
Predavanjima je moguće pristuputi putem sljedećeg linka:
Radujemo se vašem sudjelovanju.
Doc.dr.sc. Tanja Gavrić, predsjednica Alumni asocijacije

Leave A Comment