U subotu, 18.01.2020. godine održan je radni sastanak Alumni asocijacije Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ sa prorektorom, prof.dr. Jusufom Kumalićem i predsjednikom Alumni asocijacije, prof.dr. Edinom Arnautom. Sastanak je organiziran s ciljem iniciranja aktivnije suradnje sa članstvom Alumni asocijacije Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“, a učesnici sastanka su upoznati sa planiranim aktivnostima koje asocijacija namjerava implementirati u tekućoj akademskoj godini.

Članovi asocijacije su kroz konstruktivnu diskusiju, prezentirali nove ideje i prijedloge iz prakse i realnog sektora, a s ciljem unaprijeđenja aktivnosti i povezivanja Alumni asocijacije sa tržištem rada, domaćim, međunarodnim institucijama i NVO, te mogućnostima poslovne suradnje u procesu participiranja i aktivnog učešča u izradi projekata, edukacije i drugim aktivnostima, a koje bi pridonijele izgradnji imidža i brendinga Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“.

Sastanak je završen zaključkom da se interakcija sa članstvom Alumni asocijacije nastavi u budućem periodu, te da idući susret bude organiziran ubrzo sa svim onim članovima koji su zainteresirani za suradnju sa Alumni asocijacijom matičnog Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ na kojem su završili školovanje.